สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

          ข้อมูลพื้นฐาน และการบริหารการจัดการโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 และสถานศึกษา จำนวน 141 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด

อำเภอลาดยาว

...

อำเภอบรรพตพิสัย

..

อำเภอแม่วงก์

.

อำเภอแม่เปิน

.

อำเภอชุมตาบง

.

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ