สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ช่องทางร้องเรียน

แนวปฏิบัติการร้องเรียน
สถิติการร้องเรียน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
แจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ