สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

แบบ ปร.4-6 Factor 1.3091

แบบตัวอย่างแบบประมาณราคางานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ราคาที่ปรากฏในเอกสารเป็นราคาที่สมมุติขึ้นไม่ใช่ราคาจริง สามารถตรวจสอบราคาที่ https://www.nsw2.go.th/wp/documents/materials-2567/  ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับประมาณราคาค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ