อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-09-07 18:38:52
(อ่านแล้ว.. 144)
การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-09-05 16:24:33
(อ่านแล้ว.. 155)
แนวทางการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-08-29 15:59:48
(อ่านแล้ว.. 291)