สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

หน้าหลัก

Previous slide
Next slide

บริการออนไลน์ (e-Services)

ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพข่าว สพป.นคสวรรค์ เขต 2

ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ zoom MECTINGS

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่อง

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ Active Learning การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ Active Learning การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ Active Learning การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในรูปแบบ Active Learning การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการอาหารกลางวัน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

ข่าวการศึกษา


ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์ใหม่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ