สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

หน้าหลัก

Previous slide
Next slide

บริการออนไลน์ (e-Services)

ภาพข่าว/กิจกรรม

ภาพข่าว สพป.นคสวรรค์ เขต 2

ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video conference

สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแ

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม เปิดบ้านวิชาการกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางญาณินท์ จิตต

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ประชุมการชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สพป.นครสวรรร์ เขต ๒ ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนัก

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา

สพป.นครสวรรร์ เขต ๒ ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนัก

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

ข่าวการศึกษา


ยินดีต้อนรับ

สู่เว็บไซต์ใหม่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ