ประชุมเขตตรวจราชการ 18
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-01-15 16:46:25

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมเขตตรวจราชการ 18 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet ตามนโยบายของ ศธ. และ สพฐ.

(อ่านแล้ว.. 170)
Read more ...
ประชุมเขตตรวจราชการ 18 ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2017-09-28 09:17:54

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ประจำเขตตรวจราชการ 18 วันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ.2560 และงานมุทิตาจิต

(อ่านแล้ว.. 392)
Read more ...
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่โดย admin Top เมื่อ : 2018-03-13 11:27:03
(อ่านแล้ว.. 44)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-สำนักงบประมาณ-2561
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-03-09 11:46:33
(อ่านแล้ว.. 61)
ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-03-08 13:44:57
(อ่านแล้ว.. 48)
อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-03-08 13:42:09
(อ่านแล้ว.. 46)
รับข้อสอบการอ่าน RT
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-02-28 11:30:26
(อ่านแล้ว.. 66)
ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-02-28 11:23:35
(อ่านแล้ว.. 65)